BDDK ziynet altın satışına açıklık getirdi

Forex Teknikleri 29 Ağustos 2012 0

, bankaların alım satım yapabilecekleri tanımına açıklık getirdi

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK), kıymetli maden borsalarında işlem gören veya standartları nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsası’nca teyit edilen altının alım-satımının bankaların yapabileceği işlemlerden olduğunu bildirdi.

BDDK’dan yapılan açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddesinde, bankaların Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım satımı hariç olmak üzere, ticaret amacıyla emtianın alım satımı ile uğraşamayacaklarının hüküm alındığı anımsatıldı.

Söz konusu maddeye dayanılarak hazırlanan 1 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul Esaslar Hakkında Yönetmelikte, ”Bankalar, Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören veya standartları nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veyaİstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsasınca teyit edilen altın, gümüş platinin alım satımı ile Vadeli İşlem Opsiyon Borsalarında işlem gören standart nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen altın, gümüş platini esas alan sözleşmelerin alım satımını yapabilirler” şeklinde hüküm bulunduğu hatırlatıldı.

Buradan hareketle kıymetli maden borsalarında işlem gören veya standartları nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsasınca teyit edilen altının alım-satımının bankaların yapabileceği işlemlerden olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Son zamanlarda Kuruma yapılan başvurularda TBMM’nin ilgili kararı ile standartları nitelikleri belirlenen Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 22 ayar Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının yürürlükteki hükümler çerçevesinde alım satımının yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüt yaşandığından bahisle, konu hakkında Kurumumuzun görüşleri sorulmuştur.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun ‘Kurumun görev yetkileri’ başlıklı 93. maddesinde; Kurumumuzun, iç düzenlemeleri dışındaki düzenleyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce ilgili kurum kuruluşların görüşünü alacağı Kurumumuzun hazırlayacağı ikincil düzenleme taslaklarının en az 7 gün süreyle Kurumumuzun internet sayfası başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulacağı hüküm altına alınmıştır. Daha fazla altının kayıtlı ekonomiye kazandırılmasına da katkı sağlayacağı görüşünden hareketle bu hüküm uyarınca önce konu hakkında Hazine Müsteşarlığı’nın görüşlerinin alınması yoluna gidilmiştir. Olumlu görüş doğrultusunda hazırlanan yukarıda verilen madde hükmünde de değişiklik yapılmasını öngören taslak düzenleme, Kurumumuz internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.”

Anılan taslak düzenlemede yer alan ”Cumhuriyet altın sikkeleri ile ziynet altınlarının” şeklindeki değişiklik öngören ifadenin kapsamının ise TBMM’nin 8 Ağustos 1951 tarihli 1738 sayılı kararında tanımlanan Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınları tanımlarının içeriği ile sınırlı olduğu belirtilen açıklamada, dolayısıyla karar dışındaki ziynet altınlarının alım satımına izin verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, Kurumun internet sayfası aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulan kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışıldığı görülen henüz taslak aşamasındaki değişikliğe ilişkin, ilgili tarafların Kuruma ileteceği görüşlerin düzenleme değişikliğinde dikkate alınabileceği de kaydedildi.

Bloomberg

Sponsorlu Bağlantılar
<


Arananlar:

  • alım satım teknikleri
  • bankacılık sektörü 812 ekim 2012
  • ekonomi haberleri güncel 2012 ağustos
  • teknikleri
  • merkez bankası ziynet altınları


Cevap Yaz »